Zásady používání souborů cookie
Následující zásady používání souborů cookie definují pravidla pro ukládání a přístup k údajům v zařízeních uživatelů, kteří používají webové stránky, za účelem poskytování elektronických služeb správcem webových stránek.

§ 1 Definice
Webové stránky – webové stránky partnerů, poskytovatelů služeb nebo zákazníků Správce: , s přiděleným daňovým identifikačním číslem (NIP): , který poskytuje služby elektronicky prostřednictvím Webových stránek a ukládá a zpřístupňuje informace v zařízeních Uživatele Uživatel – fyzická osoba, které Správce poskytuje služby elektronicky prostřednictvím Webových stránek. Zařízení – elektronické zařízení se softwarem, jehož prostřednictvím uživatel získává přístup na webové stránky Soubory cookie – textové údaje shromážděné ve formě souborů umístěných na zařízení uživatele.

§ 2 Typy souborů cookie
Interní soubory cookie – soubory umístěné a načtené z uživatelského zařízení informačním a komunikačním systémem služby Externí soubory cookie – soubory umístěné a načtené z uživatelského zařízení informačními a komunikačními systémy externích služeb Soubory cookie relace – soubory umístěné a načtené z uživatelského zařízení službou během jedné relace daného zařízení. Na konci relace se soubory z uživatelského zařízení odstraní. Trvalé soubory cookie – soubory ukládané a načítané z uživatelského zařízení webovou stránkou, dokud nejsou ručně vymazány. Soubory se po ukončení relace zařízení automaticky neodstraní, pokud není v konfiguraci uživatelského zařízení nastaveno mazání souborů cookie po ukončení relace zařízení.

§ 3 Bezpečnost
Mechanismy ukládání a čtení – Mechanismy ukládání a čtení souborů cookie neumožňují získat z uživatelského zařízení žádné osobní údaje ani důvěrné informace. Přenos virů, trojských koní a jiných červů do uživatelského zařízení je prakticky nemožný. Interní soubory cookie – interní soubory cookie používané Správcem jsou pro zařízení Uživatele bezpečné. Externí soubory cookie – Správce neodpovídá za bezpečnost souborů cookie pocházejících od partnerů Služby. Seznam partnerů naleznete dále v Zásadách používání souborů cookie.

§ 4 Účely použití souborů cookie
Zlepšení a usnadnění přístupu k Webovým stránkám – Správce může ukládat informace o preferencích a nastaveních uživatele týkajících se Webových stránek do souborů cookie, aby zlepšil, zkvalitnil a urychlil poskytování služeb na Webových stránkách. Marketing a reklama – Správce a externí služby používají soubory cookie pro marketingové účely a k zobrazování reklam uživatelům. Statistické údaje – Správce a externí služby používají soubory cookie ke shromažďování a zpracování statistických údajů, jako jsou např. statistiky návštěv, statistiky uživatelských zařízení nebo statistiky chování uživatelů. Tyto údaje jsou shromažďovány za účelem analýzy a zlepšování webových stránek.

§ 5 Externí stránky
Správce nespolupracuje s externími webovými stránkami a Webové stránky neumisťují ani nepoužívají žádné externí soubory cookie.

§ 6 Možnosti stanovení podmínek ukládání a přístupu k údajům na zařízení uživatele prostřednictvím webových stránek
Uživatel může kdykoli změnit své nastavení týkající se ukládání, mazání a přístupu k údajům uložených souborů cookie.
Uživatel může kdykoli vymazat všechny soubory cookie, které již byly uloženy pomocí nástrojů uživatelského zařízení, jehož prostřednictvím uživatel přistupuje na webové stránky.

§ 7 Požadavky na webové stránky
Omezení ukládání souborů cookie a přístupu k nim v zařízení uživatele může mít za následek nefunkčnost některých funkcí webových stránek. Správce nenese odpovědnost za nesprávné fungování webových stránek, pokud uživatel jakýmkoli způsobem omezí ukládání a čtení souborů cookie.

§ 8 Změny zásad používání souborů cookie
Správce si vyhrazuje právo tyto Zásady používání souborů cookie kdykoli změnit, aniž by o tom uživatele informoval. Provedené změny zásad používání souborů cookie budou vždy zveřejněny na těchto webových stránkách. Zavedené změny vstupují v platnost dnem zveřejnění zásad používání souborů cookie.